Farma Rainha je vođena od strane gospodina Jose Renato G. Dias-a, poljoprivrednog inžinjera specijalizovanog  za  proizvodnju kafe. Farma se sastoji od 280 hektara, od kojih je  oko 200 hektara zasađeno sa Yellow Bourbon sortom kafe.  Kafa se bere na vrhuncu svoje zrelosti, ručno, sa prethodno nameštenim platnima po zemlji, kako bi se izbegao kontakt kafe sa zemljom. Posle berbe kafa se čisti od pulpe i prostire se po betonskom platou zarad sušenja. Kafa se postepeno suši na suncu dok ne dostigne 11% vlage. Nakon procesa sušenja kafa se skladišti u drvene silose.

Svi radnici farme Rainha žive na samoj farmi, i obezbeđeno im je zdravstveno osiguranje i neograničena zdravstvena nega. Na farmi postoji i škola koju pohađaju deca radnika koja se zove Pedro Roza IT škola.

Farma Rainha je bila finalista COE(Cup of Excellence) takmičenja u Brazilu 2000, 2001, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, a osvojila je to takmičenje 2011.

Regija/Provincija São Sebastião da Grama, South of Minas
Farma  Rainha Farm
Nadmorska visina uzgajanja 1,150 – 1,350 m.n.v.
Sorta(varijetet) Yellow Bourbon
Proces obrade Polu-prani prirodni(natural) proces
Sertifikacija Fair Trade sertifikat
Pakovanje 60/1 GrainPro vreće
Senzorne karakteristike

(Cupping notes)

Voćni i čokoladni ukus, limunska kiselost i cvetna aroma