Uzgajanje kafe u Kamerunu datira još od 1884.godine iz vremena nemačkog kolonijalizma. Danas je proizvodnja kafe veoma važna za ekonomiju Kameruna.

Vrlo plodna i vulkanska zemlja, velike visine i značajne kišne sezone čine Kamerun idealnim mestom za uzgajanje kafe. Kafa se uzgaja u sedam regija Kameruna: Centar, Istok, Primorje, Severo-zapad, Zapad, Jug i Jugo-zapad. Najviše se proizvodi u Primorskim regionima (41%) (posebno u regionu Mungo, bastionu proizvodnje Robuste) i Zapadnim regionima (36%). Centar, Istočni i Južni Regioni učestvuju u manjem obimu (5%) i proizvode isključivo robustu.

Veliki deo proizvodnje kafe u Kamerunu je još uvek u rukama malih proizvođača sa farmama u rasponu od 2 do 10 ha, koje su uglavnom sve uključene u različite poljoprivredne sisteme.

Region/Provincija Više regiona
Farma Kafa je prikupljena sa većeg broja plantaža u regionima
Nadmorska visina uzgajanja 800-1000 m
Varijetet (sorta) Robusta
Proces obrade Suvi (Natural)
Sertifikacija Nije sertifikovana
Pakovanje 60 kg vreće
Senzorne karakteristike Pun body