Kianjogu Factory se nalazi u oblasti Kirimukuyu u okrugu Nyeri. Smeštena je na južnim padinama planine Kenya (5199 m) gde se nalazi crvena vulkanska zemlja bogata fosforom i organskim materijama. U tom području kiše su umerene, a temperature se kreću od 13 do 24 Cº tokom godine. Ovde uglavnom uzgajaju sorte kafe SL28 i SL34, koje čine 95% proizvodnje ove oblasti.

Kianjogu Factory je sagrađena od strane „Mathira Society”, a nakon njihove podele 1996.godine Karie and Kianjogu su postale deo zadruge Tumutumu FCS. Tokom 2005.godine Ruthanga, Tumutumu and Marua FCS su se ujedinile i nastala je zadruga Rutuma FCS Ltd, koja sada ima ukupno 557 članova, od kojih su 202 žene, a ima i sedam fabrika i stanica: Ruthagati, Karie, Marua, Ngandu, Githima, Kianjogu and Ndurutu.

Nakon pažljivog ručnog branja, zreli plodovi kafe se istog dana isporučuju fabrici gde se podvrgavaju takozvanom pranom (fully washed) procesu obrade. Nakon uklanjanja pulpe, kafa se suši tokom noći pre nego što bude prana, da bi nakon toga, natopljena, bila 24 časa rasprostrta na takozvanim krevetima radi sušenja i selekcije.

Regija/Provincija Central Kenya, Nyeri
Proizvođač/Wet mill Rutuma FCS/Kianjogu Factory
Nadmorska visina 1750-1950 m.a.s.l.
Varijetet (sorta)

SL28 and SL34

Proces obrade Prana (Fully washed, with double fermentation and sundried in african beds)
Sertifikat Nije sertifikovana
Pakovanje 30kg GrainPro vreće
 

Senzorne karakteristike

 

Pomorandža, karamela, passion fruit